תקנות הבטיחות לעבודה בגובה – הסברים והבהרות

החל מחודש נובמבר 2008, נכנסה לתוקף בישראל,
"התקנה לבטיחות בעבודה בגובה – התשנ"ז".
תקנה זו קובעת על פי חוק, כיצד יש לבצע עבודה בגובה באופן בטיחותי, וכמובן כיצד אין לבצע עבודה בגובה. התקנה חלה על כלל המעסיקים והעובדים בישראל, ומחייבת אותם על פי חוק.
להלן כמה הסברים והבהרות בנושא הדרישות לביצוע עבודה בגובה.

מהי עבודה בגובה?
התקנה לבטיחות בעבודה בגובה מגדירה במדויק מתי עובד כלשהו מבצע עבודה בגובה, ומחויב לעמוד בכל דרישות הבטיחות המפורטות בתקנה. עובד שעל פי ההגדרה אינו מבצע עבודה בגובה, אינו מחויב לדרישות התקנה.
הגדרת עבודה בגובה: (ציטוט מתוך התקנה)
"עבודה בגובה" – כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור:

  • המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני.
  • המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ- 45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.
  • המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

יש לציין כי מדובר במצב נתון במהלך העבודה – ייתכן כי עובד אינו מבצע "עבודה בגובה" ברגע מסויים, אך רגע לאחר מכן יחשב על פי ההגדרה כמבצע "עבודה בגובה".

דרישות החוק לביצוע עבודה בגובה
התקנה לבטיחות בעבודה בגובה היא תקנה נרחבת ומפרטת דרישות רבות בהתאם לאופי העבודה המתבצעת.

כל מעסיק או עובד הרוצה לבצע עבודה בגובה חייב לעמוד בדרישות אלו, ועל כן חייב על פי החוק:

  • לעבור הדרכה בתחום העבודה בגובה – בידי "מדריך עבודה בגובה" מוסמך ולקבל אישור לעבודה בגובה.
  • חובה להשתמש בציוד אבטחה לפי הנלמד במהלך ההדרכה.
  • חובה לקיים את כל דרישות התקנה המפורטות לפי הנלמד במהלך ההדרכה.
לפתרונות ומוצרים באיכות גבוהה ובמחיר אטרקטיבי

חייגו: 03-9383000 או השאירו פרטים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם