קורסי מקצוע

הכשרה דרישות כניסה עזרה ראשונה 44 שעות דרישות רפואיות משך הקורס מדדים להסמכה
מדריכי עבודה בגובה
*ממונה בטיחות בעל כשירות במשך שנתיים
*בעל ניסיון של שנתיים בעבודה בגובה
* מנהל עבודה בבנייה הרשום כנדרש בתקנות
 
הצהרת בריאות
7 ימי לימוד
*מבחן עיוני
 
 *מבחן מעשי
גולש מעטפת לחסרי ניסיון
גיל 18
 
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה
6 ימי לימוד
+
1 יום מבחן
לאחר התמחות
* מבחן עיוני
*12 יום סטאז' תחת מנהל מקצועי.
 
*מבחן מעשי
גולש מעטפת מבנה לבעלי ניסיון
גיל 18 
גולש מעטפת מבנה הרשום במרשם והוכיח שעבד 80 יום כזה תוך שנה לפחות ממועד הכשרתו כגולש בניין.
 
 
 
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה
3  ימי לימוד  +
1 יום מבחן
לאחר התמחות
*מבחן עיוני
 בסיום
לימודים.
*12 יום סטאז' תחת מנהל-מקצועי.
* מבחן מעשי לאחר הסטאז'
 
 
מנהל מקצועי לגולש מעטפת מבנה
*גולש מעטפת מבנה הרשום במרשם והוכיח שעבד 80 יום כזה תוך שנה לפחות ממועד הכשרתו כגולש בניין.
*גיל 18
*וועדת קבלה
*מבחן כניסה
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה או הצהרת בריאות
אם קיים בדיקה ראשונית אצל רופא תעסוקתי במסגרת קבלה לעבודה והאישור בתוקף עד שנה.
10 ימי לימוד
+
 1 יום מבחן לאחר התמחות
*מבחן עיוני
*12 יום סטאז' תחת מנהל מקצועי בעל ניסיון של שנתיים בעבודה,סיום סטאז' תוך חצי שנה מיום סיום הקורס.
*מבחן מעשי לאחר סטאז'
מנהל מקצועי לגולש מעטפת מבנה לבעלי ניסיון
*גיל 18
*וועדת קבלה
*מבחן כניסה
* בעל תעודה תקפה (או בעל תעודה שפג תוקפה בשנתיים אחרונות לכל המאוחר)
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס.
 לפרטים
 
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד
ההכשרה או הצהרת בריאות
אם קיים בדיקה ראשונית אצל רופא תעסוקתי במסגרת קבלה לעבודה
ואישור בתוקף עד שנה. 
 
7 ימי לימוד
+
1 יום מבחן לאחר התמחות
*מבחן עיוני
*12 יום סטאז' תחת מנהל מקצועי בעל ניסיון של שנתיים בעבודה,סיום סטאז' תוך חצי שנה מיום סיום הקורס.
*מבחן מעשי לאחר סטאז'
 
מטפסי תרנים
*גיל 18
 
אישור רופא תעסוקתי ממהלך שנה שקדמה למועד הקורס.
 5 ימי לימוד
+
1 יום מבחן לאחר התמחות
*מבחן עיוני
*12 יום סטאז' תחת מנהל מקצועי בעל ניסיון של שנה בעבודה,סיום סטאז' תוך חצי שנה מיום סיום הקורס.
 
*מבחן מעשי לאחר סטאז'
מנהל מקצועי למטפסי תרנים
*גיל 19
* הרשום במרשם ובעל ניסיון מוכח של 80 ימי עבודה תחת מנהל מקצועי
תוך שנה לפחות ממועד הכשרתו כמטפס.
*וועדת קבלה
*מבחן כניסה
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה או הצהרת בריאות
אם קיים בדיקה ראשונית אצל רופא תעסוקתי במסגרת קבלה לעבודה והאישור בתוקף עד שנה.
5 ימי לימוד
+
1 יום מבחן
לאחר התמחות
 
*מבחן עיוני
*12 יום סטאז' תחת מנהל מקצועי בעל ניסיון של שנתיים בעבודה,סיום סטאז' תוך חצי שנה מיום סיום הקורס
* מבחן מעשי
מנהל מקצועי לבוני תרנים
מנהל מקצועי למטפסי תרנים
הרשום במרשם והוכיח שעבד 40 יום ככזה.
תוך חצי שנה לפחות ממועד הכשרתו כמנהל מקצועי.
 
*וועדת קבלה
*מבחן כניסה
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
אישור רופא תעסוקתי, שניתן במהלך שנה שקדמה למועד ההכשרה או הצהרת בריאות
אם קיים בדיקה ראשונית אצל רופא תעסוקתי במסגרת קבלה לעבודה והאישור בתוקף עד שנה.
4ימים
+
1 יום מבחן
לאחר התמחות
התמחות 40 שעות תחת מנהל מקצועי להקמת תרנים בעל ניסיון של שנתיים לפחות.
 
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון למדריך עבודה בגובה
רשום במרשם כמדריך עבודה בגובה שתוקף תעודתו עומד לפוג.
 
 
2 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון מטפסי תרנים
רשום במרשם כמטפס תרנים שתוקף תעודתו עומד לפוג.
 
הצהרת בריאות
2 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון מ"מ מטפס תרנים
רשום במרשם כמ.מ.מטפס תרנים שתוקף תעודתו עומד לפוג.
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
הצהרת בריאות
2 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון גולש מעטפת
רשום במרשם כגולש מעטפת שתוקף תעודתו עומד לפוג.
 
הצהרת בריאות
2 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון מ"מ גולש מעטפת
רשום במרשם כמ.מ.גולש מעטפת שתוקף תעודתו עומד לפוג.
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
הצהרת בריאות
3 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
רענון למנהל מקצועי להקמת תרנים
רשום במרשם כ.מ.מ.להקמת תרנים שתוקף תעודתו עומד לפוג.
נדרש
קורס שנעשה
במהלך שנה שקדמה למועד הקורס
 לפרטים
הצהרת בריאות
3 ימים
כולל מבחן
*מבחן עיוני
 *מבחן מעשי
7
לפתרונות ומוצרים באיכות גבוהה ובמחיר אטרקטיבי

חייגו: 03-9383000 או השאירו פרטים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם