פרויקטים נבחרים

בצלאל ירושלים

מעקות אבטחה לקצה גג וקווי עיגון (קווי חיים) אופקיים מכבל מאפיינים: מעקה אבטחה מודולארי לשני גגות -KEE SAFETY אורך כולל של מעקות האבטחה -כ-300 מטר שני קווי עיגון אופקיים מכבל – PROTEKT אורך כולל של קווי העיגון – כ-100 מטר

מפעלי ים המלח

מערכת של קווי עיגון מכבל על גבי דוברות במפעלי ים המלח מאפיינים: 7 קווי עיגון – SOLL INTERFIX רכיבי נירוסטה לעמידות גבוהה בפני קורוזיה אורך כולל – כ-500 מטר עיגוני ביניים יעודיים לגג איסכורית

חברת חשמל

חברת חשמל מסילת אבטחה לטיפוס על סולם קיים של אנטנת תקשורת מאפיינים: מסילת אבטחה אנכית לטיפוס על סולם קיים -SOLL אורך המסילה 82 מטר בשילוב משטחי מנוחה אינטגרלים – SOLL בולם נפילה מונחה (עכבר) מתאים למסילה – SOLL COMFORT