אודות הדרכת עבודה בגובה למנהלי עבודה בבניה

נפילות מגובה הן מהגורמים המשמעותיים ביותר לתאונות עבודה קטלניות בענף הבניה. חברת מערכות בטיחות ג.י בע"מ, הינה גוף רשמי ומאושר להעברת הדרכות עבודה בגובה למנהלי עבודה, המותאמות לדרישות מפקחת העבודה הראשית. מדובר בהדרכה לעבודה בגובה מומלצת ואיכותית, הממומנת ברובה על ידי הרשויות הרלוונטיות ובהמשך תמומן על ידי מנהלי העבודה עצמם.

חשיבות הדרכה בגובה למנהל עבודה

מנהל עבודה בענף הבנייה הינו הגורם העיקרי שיכול למנוע תאונות עבודה של נפילה מגובה. כפועל יוצא מכך, החל משנת 2019 אישור עבודה בגובה ידרוש ממנהל העבודה לעבור הכשרה מוכרת בתחום, המועברת על ידי חברתנו. הדרכות אלו למנהלי עבודה מיועדות להטמעת מידע מקצועי בנושא בטיחות עבודה בגובה, ומתן סל כלי בקרה אחר עבודות הבנייה והעובדים באתר.

פרויקט הכשרת מנהלי עבודה

פרויקט ההכשרות לעבודה בגובה הינו מיזם של מינהל הבטיחות בו חברתנו זכתה לממשו כגוף המאושר על ידי מפקחת העבודה הראשית. בפרויקט זה שהחל בשנת 2014, מינהל הבטיחות מתעתד לממן הכשרה של עשרות אלפי מנהלי עבודה. יכולים להשתתף בהכשרות אלו מנהלי עבודה אשר מונו לתפקידם במהלך חמש השנים האחרונות. ההכשרות מועברות על ידי מדריך מנוסה ומוסמך מטעמנו. ההדרכות נפרשות על פני שלושה עד ארבעה ימי לימוד מרוכזים והן משלבת מידע עיוני ומעשי.

תכני הכשרות עבודה בגובה

הכשרות העבודה בגובה למנהלי עבודה מקיפות קשת רחבה של נושאים, ביניהם:

– תקנות וחוקים עדכניים בתחום העבודה בגובה, הוראות בטיחות ואחריות משפטית של מנהלי העבודה.
– העברת הדרכות בנושאי עבודה בגובה לעובדים באתר הבניה.
– הכרת ציוד וציוד מגן אישי לעבודה בגובה לרבות עבודה נכונה עם סולמות קבועים וניידים.
– ניהול סיכונים – זיהוי סיכונים של עבודה בגובה והערכתם.
– סקירת טעויות נפוצות הקשורות לעבודה בגובה וקבלת כלים למניעתן.
– הדגמה ותרגול של עבודה נכונה בגובה.
– התמודדות נכונה עם מצבי חירום ותאונות עבודה בגובה.

הרשמה להדרכות עבודה בגובה

להרשמה להדרכות עבודה בגובה עבור מנהלי עבודה ולקבלת עוד מידע בנושא, צרו קשר עם חברת מערכות בטיחות ג.י. בטלפון 03-9383000.