ברוכים הבאים לאתר חברת מערכות בטיחות בע"מ

תמונת ראש
אתרים מקצועיים מבין לקוחותינו תודות מלקוחות

משרד התמ"ת

המוסד לבטיחות וגיהות

מרעולים

מרכז הבניה הישראלי

מכון התקנים הישראלי

תרכובות ברום

חיפה כימיקלים

רותם אמפרט

אגן יצרני כימיקלים

שירות כבאות ישראל

צבא הגנה לישראל

בזק

יס

אורנג'

תנובה

נשר רמלה

שירות כבאות לישראל

עיריית פתח-תקווה

אלקמה

אלגדפון

יוסי שחר
יעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ